Homology


 • ch3-3.b1.18x9.sms.gz
 •       4 ko      18x9
 • ch3-3.b2.6x18.sms.gz
 •       4 ko      6x18
 • ch4-4.b1.72x16.sms.gz
 •       4 ko      72x16
 • ch4-4.b2.96x72.gif
 •       4 ko      
 • ch4-4.b2.96x72.sms.gz
 •       4 ko      96x72
 • ch4-4.b3.24x96.sms.gz
 •       4 ko      24x96
 • ch5-5.b1.200x25.sms.gz
 •       4 ko      200x25
 • ch5-5.b2.600x200.sms.gz
 •       8 ko      600x200
 • ch5-5.b3.600x600.gif
 •       4 ko      
 • ch5-5.b3.600x600.sms.gz
 •       8 ko      600x600
 • ch5-5.b4.120x600.sms.gz
 •       4 ko      120x600
 • ch6-6.b1.450x36.sms.gz
 •       4 ko      450x36
 • ch6-6.b2.2400x450.sms.gz
 •       24 ko      2400x450
 • ch6-6.b3.5400x2400.sms.gz
 •       72 ko      5400x2400
 • ch6-6.b4.4320x5400.gif
 •       60 ko      
 • ch6-6.b4.4320x5400.sms.gz
 •       76 ko      4320x5400
 • ch6-6.b5.720x4320.sms.gz
 •       16 ko      720x4320
 • ch7-6.b1.630x42.sms.gz
 •       4 ko      630x42
 • ch7-6.b2.4200x630.sms.gz
 •       40 ko      4200x630
 • ch7-6.b3.12600x4200.sms.gz
 •       172 ko      12600x4200
 • ch7-6.b4.15120x12600.sms.gz
 •       264 ko      15120x12600
 • ch7-6.b5.5040x15120.sms.gz
 •       108 ko      5040x15120
 • ch7-7.b1.882x49.sms.gz
 •       8 ko      882x49
 • ch7-7.b2.7350x882.sms.gz
 •       68 ko      7350x882
 • ch7-7.b5.35280x52920.sms.gz
 •       769 ko      35280x52920
 • ch7-8.b1.1176x56.sms.gz
 •       8 ko      1176x56
 • ch7-8.b2.11760x1176.sms.gz
 •       112 ko      11760x1176
 • ch7-8.b3.58800x11760.sms.gz
 •       825 ko      58800x11760
 • ch7-8.b4.141120x58800.sms.gz
 •       2535 ko      141120x58800
 • ch7-8.b5.141120x141120.sms.gz
 •       3091 ko      141120x141120
 • ch7-9.b1.1512x63.sms.gz
 •       8 ko      1512x63
 • ch7-9.b2.17640x1512.sms.gz
 •       168 ko      17640x1512
 • ch7-9.b3.105840x17640.sms.gz
 •       1506 ko      105840x17640
 • ch7-9.b4.317520x105840.sms.gz
 •       5754 ko      317520x105840
 • ch7-9.b5.423360x317520.sms.gz
 •       9513 ko      423360x317520
 • ch8-8.b1.1568x64.sms.gz
 •       12 ko      1568x64
 • ch8-8.b2.18816x1568.sms.gz
 •       180 ko      18816x1568
 • ch8-8.b3.117600x18816.sms.gz
 •       1674 ko      117600x18816
 • ch8-8.b4.376320x117600.sms.gz
 •       6863 ko      376320x117600
 • ch8-8.b5.564480x376320.sms.gz
 •       12785 ko      564480x376320
 • cis.n4c6.b1.210x21.sms.gz
 •       4 ko      210x21
 • cis.n4c6.b13.6300x25605.sms.gz
 •       308 ko      6300x25605
 • cis.n4c6.b14.920x6300.sms.gz
 •       44 ko      920x6300
 • cis.n4c6.b15.60x920.sms.gz
 •       4 ko      60x920
 • cis.n4c6.b2.1330x210.sms.gz
 •       12 ko      1330x210
 • cis.n4c6.b3.5970x1330.sms.gz
 •       76 ko      5970x1330
 • cis.n4c6.b4.20058x5970.sms.gz
 •       344 ko      20058x5970
 • D6-6.sms.gz
 •       573 ko      120576x23740
 • D6-6.sms.res
 •       4 ko      
 • D6-6.sms.rk.mod3
 •       12 ko      
 • index.html~
 •       24 ko      
 • klein.b1.30x10.sms.gz
 •       4 ko      30x10
 • klein.b2.20x30.sms.gz
 •       4 ko      20x30
 • lutz30-23.b6.1716x3003.sms.gz
 •       40 ko      1716x3003
 • m133.b3.200200x200200.sms.gz
 •       2999 ko      200200x200200
 • mk10.b1.630x45.sms.gz
 •       4 ko      630x45
 • mk10.b2.3150x630.sms.gz
 •       28 ko      3150x630
 • mk10.b3.4725x3150.sms.gz
 •       64 ko      4725x3150
 • mk10.b4.945x4725.sms.gz
 •       20 ko      945x4725
 • mk11.b1.990x55.sms.gz
 •       8 ko      990x55
 • mk11.b2.6930x990.sms.gz
 •       64 ko      6930x990
 • mk11.b3.17325x6930.sms.gz
 •       240 ko      17325x6930
 • mk11.b4.10395x17325.sms.gz
 •       184 ko      10395x17325
 • mk11.b4.9450x17325.sms.gz
 •       168 ko      9450x17325
 • mk12.b1.1485x66.sms.gz
 •       8 ko      1485x66
 • mk12.b2.13860x1485.sms.gz
 •       132 ko      13860x1485
 • mk12.b3.51975x13860.sms.gz
 •       725 ko      51975x13860
 • mk12.b4.62370x51975.sms.gz
 •       1117 ko      62370x51975
 • mk12.b5.10395x62370.sms.gz
 •       236 ko      10395x62370
 • mk13.b5.135135x270270.sms.gz
 •       3055 ko      135135x270270
 • mk9.b1.378x36.sms.gz
 •       4 ko      378x36
 • mk9.b2.1260x378.sms.gz
 •       12 ko      1260x378
 • mk9.b3.945x1260.gif
 •       8 ko      
 • mk9.b3.945x1260.sms.gz
 •       16 ko      945x1260
 • n2c6.b10.30x306.sms.gz
 •       4 ko      30x306
 • n2c6.b1.105x15.sms.gz
 •       4 ko      105x15
 • n2c6.b2.455x105.sms.gz
 •       4 ko      455x105
 • n2c6.b3.1365x455.sms.gz
 •       16 ko      1365x455
 • n2c6.b4.3003x1365.sms.gz
 •       48 ko      3003x1365
 • n2c6.b5.4945x3003.sms.gz
 •       100 ko      4945x3003
 • n2c6.b6.5715x4945.sms.gz
 •       136 ko      5715x4945
 • n2c6.b7.3990x5715.sms.gz
 •       108 ko      3990x5715
 • n2c6.b8.1470x3990.sms.gz
 •       44 ko      1470x3990
 • n2c6.b9.306x1470.sms.gz
 •       12 ko      306x1470
 • n3c4.b1.15x6.sms.gz
 •       4 ko      15x6
 • n3c4.b2.20x15.sms.gz
 •       4 ko      20x15
 • n3c4.b3.15x20.sms.gz
 •       4 ko      15x20
 • n3c4.b4.6x15.sms.gz
 •       4 ko      6x15
 • n3c5.b1.45x10.sms.gz
 •       4 ko      45x10
 • n3c5.b2.120x45.sms.gz
 •       4 ko      120x45
 • n3c5.b3.210x120.sms.gz
 •       4 ko      210x120
 • n3c5.b4.252x210.sms.gz
 •       4 ko      252x210
 • n3c5.b5.210x252.sms.gz
 •       4 ko      210x252
 • n3c5.b6.120x210.sms.gz
 •       4 ko      120x210
 • n3c5.b7.30x120.sms.gz
 •       4 ko      30x120
 • n3c6.b10.675x2511.sms.gz
 •       24 ko      675x2511
 • n3c6.b1.105x15.sms.gz
 •       4 ko      105x105
 • n3c6.b11.60x675.sms.gz
 •       4 ko      60x675
 • n3c6.b2.455x105.sms.gz
 •       4 ko      455x105
 • n3c6.b3.1365x455.sms.gz
 •       16 ko      1365x455
 • n3c6.b4.3003x1365.sms.gz
 •       48 ko      3003x1365
 • n3c6.b5.5005x3003.sms.gz
 •       100 ko      5005x3003
 • n3c6.b6.6435x5005.sms.gz
 •       152 ko      6435x5005
 • n3c6.b7.6435x6435.sms.gz
 •       176 ko      6435x6435
 • n3c6.b8.4935x6435.sms.gz
 •       152 ko      4935x6435
 • n3c6.b9.2511x4935.sms.gz
 •       84 ko      2511x4935
 • n4c5.b10.120x630.sms.gz
 •       4 ko      120x630
 • n4c5.b1.105x15.sms.gz
 •       4 ko      105x15
 • n4c5.b11.10x120.sms.gz
 •       4 ko      10x120
 • n4c5.b2.455x105.sms.gz
 •       4 ko      455x105
 • n4c5.b3.1350x455.sms.gz
 •       20 ko      1350x455
 • n4c5.b4.2852x1350.sms.gz
 •       48 ko      2852x1350
 • n4c5.b5.4340x2852.sms.gz
 •       88 ko      4340x2852
 • n4c5.b6.4735x4340.sms.gz
 •       112 ko      4735x4340
 • n4c5.b7.3635x4735.sms.gz
 •       104 ko      3635x4735
 • n4c5.b8.1895x3635.sms.gz
 •       60 ko      1895x3635
 • n4c5.b9.630x1895.sms.gz
 •       20 ko      630x1895
 • n4c6.b10.132402x186558.sms.gz
 •       5417 ko      132402x186558
 • n4c6.b11.69235x132402.sms.gz
 •       3051 ko      69235x132402
 • n4c6.b1.210x21.sms.gz
 •       4 ko      210x21
 • n4c6.b12.25605x69235.sms.gz
 •       1197 ko      25605x69235
 • n4c6.b13.6300x25605.sms.gz
 •       308 ko      6300x25605
 • n4c6.b14.920x6300.sms.gz
 •       44 ko      920x6300
 • n4c6.b15.60x920.sms.gz
 •       4 ko      60x920
 • n4c6.b2.1330x210.sms.gz
 •       12 ko      1330x210
 • n4c6.b3.5970x1330.sms.gz
 •       76 ko      5970x1330
 • n4c6.b4.20058x5970.sms.gz
 •       344 ko      20058x5970
 • n4c6.b5.51813x20058.sms.gz
 •       1113 ko      51813x20058
 • n4c6.b6.104115x51813.sms.gz
 •       2647 ko      104115x51813
 • n4c6.b7.163215x104115.sms.gz
 •       4801 ko      163215x104115
 • n4c6.b8.198895x163215.sms.gz
 •       6683 ko      198895x163215
 • n4c6.b9.186558x198895.sms.gz
 •       6951 ko      186558x198895
 • Results
 •       total 4 4 ko      
 • shar_te2.b1.17160x286.gif
 •       56 ko      
 • shar_te2.b1.17160x286.sms.gz
 •       104 ko      17160x286
 • shar_te2.b2.200200x17160.sms.gz
 •       2134 ko      200200x17160
 • shar_te2.b3.200200x200200.sms.gz
 •       2971 ko      200200x200200